top of page

The Convention Program

Icon Printer.jpg

תכנית   הכינוס

(heb-eng  interleaved)

 Friday, November, 11 2022

Morning Parallel Sessions

יום ו', 11 בנובמבר, 2022 

תחזוקה וחידוש ציוד

Equipment Maintenance & Renewal

Chair: Yaakov Mor-Yosef

מסלול: תפעול ותחזוקה

FAM 1.1

09:00

פתרונות לחידוש לוחות חשמל מתח גבוה ומתח נמוך

Cost-effective MV/LV Switchgear Modernization Solutions

Albert Shtaif, Afcon Manufacturer, Israel

אחזקה חזויה ושדרוג לוחות חשמל

Predictive Maintenance and Upgrading of Electrical Panels

Haim Ardan, Dead Sea Works – ICL, Israel

FAM 1.2

09:25

מתודולוגיה להערכת טכנולוגיות לאחזקה חזויה

Methodology for Evaluation of Predictive Maintenance Technologies

Oren Levi, IDF, Israel

FAM 1.3

09:50

שיפור אמינות אספקת חשמל 161ק"ו למפעל

Improve 161KV Factory Supply Reliability

Armand Usher, Intel, Israel

FAM 1.4

10:15

תחזוקת סוללות מצברים במתקני חשמל

Batteries Maintenance in Electrical Facilities

Shahaf Porat, Israel Electric Co.

FAM 1.5

10:40

FAM 2

 

Dan Eilat

Tarshish
 

אנרגיות מתחדשות: שיטות וחידושים

Renewable Energies: Methods and Innovations

Chair: Dr. Dmitry Baimel

מסלול: אנרגיה מתחדשת

FAM 2.1

09:00

SMA Solution for Service Ancillary by GFM

GFM לשירותים נלווים עם מהפכי SMA יישום

Ido Karbol, Tobias Beisheim, Jan Goldau, Elad Tahan,
SMA Solar Technology, Israel, Germanyנ

in english1.jpg

ניהול מערכות אנרגיה לאנרגיות מתחדשות

ורשתות חכמות

Management of Energy Systems for Renewable Energies and Smart Grids

Dr. Yosef Elia, BrightSource Energy, Israel.

FAM 2.2

09:25

FAM 2.3

09:50

Rolls-Royce Energy Solutions – Microgrid

  פתרונות אנרגיה -מיקרוגריד

Markus Schaefer, Rolls-Royce Solutions, Germany

in english1.jpg

FAM 2.4

10:15

Isolated DC-DC Converters for Safe Battery Energy Storage Systems

Dr. Andei Drozdov, Solcon Industries, Israel

Water Recuperation System for OnDemand Hydrogen Generator

מערכת השבת מים עבור גנרטור מימן לפי דרישה

Dr. Lev Zakhvatkin, Prof. Idit Avrahami, Prof. Alex Schechter, Ariel University, Israel

FAM 2.5

10:40

FAM 3

Herods
Boutique

 

King C,

חידושים ברגולציה ושיטות מדידה

Innovations in Regulation and Measurement Methods

Chair: Miron Givelberg

מסלול: בדיקות ומדידות

FAM 3.1

09:00

תקנון הרשת

Grid Code

Ben Zadok, Yael Ben-Porat, Vladimir Lectman, Dr Kobi Yahav, Noga, Israel

FAM 3.2

09:25

שיטות סטטיסטיות המשמשות לעיבוד תוצאות המדידה

Statistical Methods Used to Process Measurement Results

Itshak Gueta, Dr. Maxim Shalomygin, Israel Electric Co.

FAM 3.3

09:50

פעילות ברקים בישראל והשפעתה
על אמינות אספקת החשמל

Lightning Activity in Israel and Effect on Power Grid,
dr. Evgeni Katz, Chaim LermanNoga, Israel

FAM 3.4

10:15

חריגות בהפצת שטף שדה מגנטי ממעגלי תע"מ (תיל עילי מבודד) עקב אי איזון בזרם האפס

Abnormalities in the Distribution of Magnetic Field Flux from Insulated Overhead Wire

Moshe Netzer, EMC Engineering and Safety, Israel

FAM 3.5

10:40

ממירים ותקנות במערכות סולאריות

PV Inverters and Regulations

Yarden Hazan, Hazan Yarden Electrical Engineering, Israel

פורום מנהלי חברות תכנון

Design Offices Managers Forum

יו"ר:  רפי כהן  יו"ר: איתן שרעבי

FAM 6

 

Dan Eilat

Blue B

דיון פתוח

 IECo Grid Services Group Managers:

 

יצחק בלמס 

הרצל פרידמן

משה כהן
אברהם ראבוחין 

 Design Office
Managers:

עמנואל מרינקו
ארקדי שיין

מג'יד אבו חאטום

אמיר טיקטין   

ניר זידפונדן 

09:00

FAM5

 

Dan Eilat

Coral

התקשורת והמידע

Communication & Info

Chair : Prof. Monika Pinhas

מסלול:  חדשנות ומחקר

FAM 5.1

09:00

חדשנות ואג'יליות בניהול אנרגיה

Energy Management Innovation in Agile Environment

Hagit Balicer – Berkowitz, Schneider Electric, Israel

FAM 5.2

09:25

FAM 5.3

09:50

יישום טכנולוגיות אבטחת מידע ברכיבי התקשורת והבקרה התעשייתיים

How to Implement Automation Embedded Cybersecurity Features

Nissim Hai, Schneider Electric, Israel

למטרות אזרחיות ולהגנה באמצעות מיקרוגל ולייזר. מה עדיף?

Directed Energy Systems (DES) for Civilian Purposes and for Defense Using Microwave and Laser. What is Better?

Prof. Jacob Gavan, HIT, Israel

FAM 5.4

10:15

in english1.jpg

FAM 5.5

10:40

Building the NextGen GridOps Real-time Data Machine

Bas Kruimer, DNV Energy Systems, Netherlands

FAM7

 

Dan Eilat

Blue A

חידושים במערכות מיזוג אוויר 3

Innovations in Air Conditioning 3

יו"ר המושב: יוני מלאכי

 

מסלול: מיזוג האוויר ואיוורור

FAM 7.1

09:00

ניטור ולוגיקה חכמה במבנים מורכבים ובייחוד בדטה סנטר

Monitor & Smart Logic at Complicated Buildings Data Centers HVAC BMS

Moshe Touboul, Afcon Control & Automation, Israel

עולם ה- BIM מהמחשב למציאות בשטח, שיטת OSM

The World of BIM from the Computer to Reality at Site, OSM Method

Denis Yemelin, Pach Taas (Ashkelon), Israel

FAM 7.2

09:25

FAM 7.3

09:50

אב"כ - שינויים בתקנות והשפעתם על תכנון המערכת

CBRE - Changes in Regulations and their Effect on the System Planning

Yehuda Wachtel, ArcoTech 360 Global, Israel

מערכות VRV-VRF  Heat Recovery R32  בטכנולוגיות מתקדמות להפחתת גזי חממה ובטיחות מרבית

R32 Heat Recovery VRV/VRF Systems for decarbonization purpose within maximum safety
Ronnie Fuchs, DAIKIN , Israel

FAM 7.4

10:15

11:00     Coffe break in Blue Lobby - Dan Eilat                                                           הפסקת קפה במבואה בלו - דן אילת 11:00

Plenary Session 7

אנרגיה מתחדשת וייצור מבוזר

Renewable Energy & Decentralized Generation

Chair: Dr. Kobi Yahav

Challenges of Connecting and Managing Renewables in a Highly Congested Grid. Insights from a Northwest EU Perspective

             Maurice Adriaensen - Director and Market Area Manager DNV,   Netherlands

גישות מתקדמות למיצוי קיבולת הרשת - מה ניתן

ללמוד מהעולם

    ד"ר נורית גל - מנכ"לית חברת היעוץ NRGY-e

יצור מבוזר והשפעתו על פיתוח מערכת המסירה

     ד"ר עוזי זרחיה - סמנכ"ל תכנון ופיתוח, נגה

טכנולוגיית BIPV : מגמות עולמיות, פוטנציאל יישום בישראל, יתרונות וחסרונות

     ד"ר דן וינשטוק - יועץ במשק האנרגיה

in english1.jpg

Plenary Session 8

חדשנות במשק החשמל והאנרגיה

Innovation in the Electricity and Energy Sector

Chair: Dr. Gideon Friedman

 

אתגרי חדשנות בהשגת יעדי משק החשמל

אמיר ליבנה, סמנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבני,  חברת החשמל

רשתות חשמל בזרם ישר והמרת חשמל AC DC

       פרופ' יואש לברון, טכניון

 

 

דיון פתוח בהשתתפות המרצים ובנוסף:

פרופ' אלון קופרמן, אוניברסיטת בן גוריון,
פרופ'
דורון שמילוביץ', אוניברסיטת תל אביב

Closing Session

יו"ר:  הרצל פרידמן, יו"ר כינוס "חשמל ואנרגיה 2022"

 

דברי סיכום

                    אבי מנשה, יו"ר אגודת מהנדסי מיזוג אוויר ואנרגיה בהתאגדות 

                     אמיל קויפמן, נשיא התאגדות                                                                  

 

הרצאת אורח:

שינוי האקלים, משבר אנרגיה וכלכלה

     חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO

14:30     Lunch in Blue Lobby - Dan Eilat in the Exhibit areas                                ארוחת צהריים - מבואה בלו - דן אילת

הרצאה באנגלית- 
in english1.jpg

This program is subject to modifications and changes.                                                         ** Session in English

bottom of page