top of page

תכנית מסגרת

יום שלישי, יד' בחשוון תשפ"ג, 08 בנובמבר 2022

פתיחת הרישום

15:30

מושב מליאה 1

מפגש תעסוקה

יו"ר: ד"ר אהרון בר דב

דן אילת, פיאסטה

16:30

יום רביעי, טו'  בחשוון תשפ"ג, 09 בנובמבר 2022 

הרישום : 8:00-18:30

תערוכה (בפביליון ומבואת המלכים – הרודס בוטיק, מבואת בלו – מלון דן)

8:00

WAM1

תפעול ותחזוקת

מתקני ייצור


יו"ר:  ארז דאלי

הרודס בוטיק, מלכות

WAM2

תחזוקת מערכות PV


יו"ר:  מייק גרין

דן אילת, תרשיש A

WAM3

הבטחת איכות המדידות


יו"ר:  אמיר ברושי

דן אילת, תרשיש B

WAM4

WAM5

הגנת סייבר לתשתיות

 
יו"ר:  גבי מזוז

דן אילת, קורל

WAM6

מיקרוגריד
ותשתיות חכמות 

 
יו"ר:  אבי לוגס

הרודס בוטיק, מלכים C

WAM 7.1

חידושים במערכות מיזוג אוויר ותברואה 1
יו"ר: אבי מנשה

דן אילת, בלו A

9:00

מושב פתיחה וברכות

יו"ר: הרצל פרידמן, יו"ר כנס "חשמל ואנרגיה 2022"

הרודס בוטיק, המלכים

10:30

דיון מליאה 2

יו"ר: ד"ר אילן סולימאן

מדיניות ורגולציה בתחום החשמל והאנרגיה – מושב מנכ"לים

הרודס בוטיק, המלכים

מושב מליאה 3

יו"ר:  יצחק בלמס

משק האנרגיה העולמי לאן? זוית בינלאומית

הרודס בוטיק, המלכים

WAM 7.2

 

חידושים במערכות מיזוג אוויר ותברואה 2

 

יו"ר: ד"ר אבי שלו

דן אילת, בלו A

11:00

12:15

ארוחת צהרים (בשטח התערוכה: פביליון | מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

מושב מליאה 4

יו"ר: ד"ר אהרון בר דב

משבר האקלים וההשלכות על משק האנרגיה

הרודס בוטיק, המלכים

מושב מליאה 5

יו"ר: עמנואל מרינקו

מגה-פרויקטים בישראל

דן אילת, תרשיש A

WPM 7.1

בטיחות אש בבניינים


יו"ר: TBD

דן אילת, בלו A

הפסקת קפה (בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

13:30

14:30

16:00

WPM1

התייעלות אנרגטית


 

יו"ר: ערן איווניר

הרודס בוטיק, מלכות

WPM2

אנרגיות מתחדשות ופרויקטים

 

יו"ר: ניר זיידםונדן

דן אילת, תרשיש A

WPM3

בדיקות
מתקני חשמל

 

יו"ר: יצחק ברכה

הרודס בוטיק, המלכים

WPM4

פיתוח תחבורה מסילתית


 

יו"ר:  נמרוד כפרי

דן אילת, תרשיש B

WPM5

מו"פ בהנדסת אנרגיה

 יו"ר: ד"ר גדעון פרידמן

דן אילת, קורל

WPM6

פיתוחים חדשים

 בתאורה


יו"ר:  ד"ר אורי דומן

הרודס בוטיק, המלכים C

WPM 7.2

בנייה ירוקה והפחתת פליטות

יו"ר:  יהושפט אהרוני

דן אילת, בלו A

16:30

ארוחת ערב – בבתי המלון בהם לנים

18:35

יום חמישי, טז' בחשוון תשפ"ג, 10 בנובמבר 2022

8:00- 18:00                           תערוכה (בפביליון ומבואת המלכים – הרודס בוטיק, מבואת בלו – מלון דן)

רישום

8:00

TAM1

בקרה תעשייתית מתקדמת

 

יו"ר: צור סגל

הרודס בוטיק, מלכות

TAM2

אגירת אנרגיה 

                

 

 ו"ר: עודד אגמון

דן אילת, תרשיש A

TAM3

איכות ואמינות החשמל

 

יו"ר: זוהר וינבוים

הרודס בוטיק, המלכים

TAM4

תשתיות טעינה וחיבורם לרשת

 

יו"ר:  יהודה גוטוויליג

הרודס בוטיק, המלכים C

TAM5

מערכות חכמות לניהול אנרגיה


יו"ר: ד"ר יובל בק

דן אילת, קורל

TAM6

מדידה ומניית אנרגיה


יו"ר: מיקי לוי

דן אילת, תרשיש B

TAM 7.1

הפעלה, שירות תחזוקת מערכות לאחר בנייה

יו"ר: רם הברון

דן אילת, בלו A

הפסקת קפה (בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

9:00

11:05

מושב מליאה 4

יו"ר: ד"ר אהרון בר דב

משבר האקלים וההשלכות על משק האנרגיה

הרודס בוטיק, המלכים

מושב מליאה 5

יו"ר: עמנואל מרינקו

מגה-פרויקטים בישראל

דן אילת, תרשיש A

WPM 7.1

בטיחות אש בבניינים


יו"ר: TBD

דן אילת, בלו A

11:30

ארוחת צהרים (בשטח התערוכה: פביליון | מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

13:00

WPM1

התייעלות אנרגטית


 

יו"ר: ערן איווניר

הרודס בוטיק, מלכות

WPM2

אנרגיות מתחדשות ופרויקטים

 

יו"ר: ניר זיידםונדן

דן אילת, תרשיש A

WPM3

בדיקות
מתקני חשמל

 

יו"ר: יצחק ברכה

הרודס בוטיק, המלכים

WPM4

פיתוח תחבורה מסילתית


יו"ר:  נמרוד כפרי

דן אילת, תרשיש B

WPM6

פיתוחים חדשים

 בתאורה


יו"ר:  ד"ר אורי דומן

הרודס בוטיק, המלכים C

WPM5

מו"פ בהנדסת אנרגיה

 יו"ר: ד"ר גדעון פרידמן

דן אילת, קורל

WPM 7.2

בנייה ירוקה והפחתת פליטות

יו"ר:  יהושפט אהרוני

דן אילת, בלו A

14:00

הפסקת קפה (בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

טקס חגיגי להענקת תעודות ואותות

יו"ר:  אמיל קויפמן, נשיא ההתאגדות

 במעמד שרת האנרגיה קארין אלהרר

הרודס בוטיק, המלכים

16:30

ארוחת ערב – בבתי המלון בהם לנים

19:30

16:05

יום שישי, יז' בחשוון תשפ"ג, 11 בנובמבר 2022

FAM1

תחזוקה וחידוש ציוד

מהנדסי חשמל ראשיים

יו"ר: יעקוב מור יוסף

הרודס בוטיק, מלכות

FAM2

תקינה ורגולציה למערכות מתחדש

 

יו"ר: איתי מולכו

דן אילת, תרשיש A

FAM3

פורום בודקים פעילים

 

יו"ר:  אברהם יניב

הרודס בוטיק, המלכים

FAM4

מערכות לניהול טעינה 

 

יו"ר:  אביהו פינס

הרודס בוטיק, המלכים C

FAM5

התקשורת והמידע

 

יו"ר:  פרופ' מוניקה פנחס

דן אילת, קורל

FAM6

פורום מנהלי חברות תכנון

יו"ר:  דוד בר עקיבא

דן אילת, תרשיש B

FAM7

חידושים במערכות מיזוג אוויר ותברואה (3)
יו"ר: יוני מלאכי

דן אילת, בלו

הפסקת קפה (בשטח התערוכה: פביליון, מבואת המלכים – הרודס בוטיק  |  מבואת בלו – דן אילת)

9:00

10:30

דיון מליאה 8

יו"ר: ד"ר קובי יהב

אנרגיה מתחדשת וייצור מבוזר

דן אילת, תרשיש A

דיון מליאה 9

יו"ר: אבי מנשה

חשמל ומיזוג אוויר

דן אילת, בלו

10:45

מושב נעילה

יו"ר: הרצל פרידמן, יו"ר כנס "חשמל ואנרגיה 2022"

מרצה אורח:

דן אילת, בלו

12:15

תפעול
ותחזוקה

יובל מרגוליס

אנרגיות מתחדשות 

 

מייק גרין

בדיקות
ומדידות

 

מירון גיבלברג

תחבורה
חשמלית

 

סרג'יו הולינגר

חדשנות
ומחקר

 

פרופ. יוסי פנחסי

כללי

 

 

ברונו סגל 

מיזוג אוויר

 

אנטולי ליפשיץ

מסלול

יו"ר

בתוכנית זו ייתכנו שינויים      

bottom of page