top of page
תפריט
הגשת תקציר

קול קורא להגשת תקצירים

 יו"ר הכינוס: הרצל פרידמן                                                                                    סגני יו"ר הכינוס: ד"ר אילן סולימאן ויוני מלאכי

הכינוס השנתי של ההתאגדות יתמקד השנה בתחומים של הכנת עתודה הנדסית, פיתוח משק החשמל בעידן של הייצור המבוזר ואגירת אנרגיה, תכנון וביצוע מגה פרויקטים, דרכים  להגדלת ייצור מאנרגיות מתחדשות, פיתוח תשתיות לתחבורה חשמלית, אספקת חשמל למרכז ת"א, הגנת סייבר, מערכות אנרגיה ומיזוג אוויר מתקדמות.

ועדת התכנית מזמינה בזה את הציבור להגיש תקצירים או מאמרים טכניים ומדעיים בשפה העברית או האנגלית אשר ישמשו בסיס להרצאות בתכנית הכינוס. הנושאים של התקצירים יחולקו לשישה מסלולים הבאים:

התאריך האחרון להגשת התקצירים עבר.
אין אפשרות להגיש עוד תקצירים
נושאי הכינוס

נושאי הכינוס

חדשנות ומחקר בהנדסת חשמל ואנרגיה

יו"ר מסלול:   פרופ'  יוסי פנחסי

 1.  התקשורת והמידע

 2.  ניהול אנרגיה ואופטימיזציה

 3.  מחקר ומו"פ בהנדסת אנרגיה

 4. פיתוח מערכות חכמות

 5.  חידושים בהנדסת תאורה

 6.  הגנת סייבר

 7.  מערכות מבוססות בינה מלאכותית (AI)

מיזוג אוויר, איוורור ואנרגיה

יו"ר מסלול:   אנטולי ליפשיץ

 1.  בניה ירוקה, LEED ובנייה מאופסת אנרגיה

 2.  התייעלות אנרגטית ו התווית מסלול להפחתת פליטות

 3.  חידושים במערכות קירור והקפאה באמצעות קררים

 4.  מרכזי Data centers – מגה חוות שרתים והסמכתם

 5.  בטיחות אש בבניינים ותחומי אחריות של המתכנן

 6.  הפעלה, שירות תחזוקת מערכות לאחר השלמת בנייתן

 7.  טרי-גנרציה CHP – Case Study

אנרגיות מתחדשות

יו"ר מסלול:   מייק גרין

 1.  ·    אנרגיות מתחדשות ופרויקטים

 2.  ·    אגירת אנרגיה

 3.  ·    תחזוקת מערכות PV: קרקע, גגות, מים

 4.  ·    חידושים בפנלים ובממרים

 5.  ·    חיבור לרשת וניהול אנרגיות מתחדשות

 6.  ·    תקינה, תקנות ורגולציה

בדיקות, מדידות ואיכות החשמל   

יו"ר מסלול מירון גיבלברג

 1.  בדיקות מתקני חשמל

 2.  תקנות ורגולציה

 3.  איכות ואמינות החשמל

 4.  תאימות אלקטרו מגנטית

 5.  בדיקות ותקינות במדידות החשמל

 6.  אמינות האספקה בעידן הייצור המבוזר

תחבורה חשמלית

יו"ר מסלול סרג'יו הולינגר

 1. תחבורה חשמלית, פרטית וציבורית

 2.  מערכות חשמל בתחבורה רכבתית

 3.  תשתיות וטכנולוגיות לטעינת רכבים

 4.  מערכות לניהול טעינה

 5.  תפעול ותחזוקת מתקני חשמל לתחבורה

תפעול, בטיחות ותחזוקה מתקדמים

יו"ר מסלול יובל מרגוליס

 1.  ·    סיכוני בטיחות בתחזוקת מתקני חשמל

 2.  ·    שרות, תיקון וחידוש הציוד

 3.  ·    התייעלות אנרגטית

 4.  ·    בקרה תעשייתית מתקדמת

 5.  ·    מתקני חשמל עם הזנה ממספר מקורות אנרגיה

התאריך האחרון להגשת התקצירים עבר.
אין אפשרות להגיש עוד תקצירים
תאריכים חשובים

אישור למגישים
עד לתאריך

21.8.2022

הגשת מאמר או מצגת
עד לתאריך

21.10.2022

הכינוס השנתי המסורתי

נובמבר 2022 | אילת

bottom of page