top of page
Gradient

Archive: Program  2021  ארכיון: תכנית 
(heb-eng  interleaved)

 Thursday, November, 11

יום ה', 11 בנובמבר 

Morning Parallel Sessions

 Exhibition opens: 8:30-18:30          Herods  Pavilion, Dan Blue Lobby   |  Registration: 8:00-18:00         

תחזוקת מסדרי ולוחות  חשמל

Maintenance of Electrical Boards and Panels

Chair: Erez Daly

מסלול: תפעול ותחזוקה

TAM 1

Herods Boutique
 

Queens

TAM 1.1

09:00

חשיבות אסטרטגיית תחזוקה יעילה בלוחות חשמל

Effective Maintenance Strategy for Electrical Installations

Hagit Balicer-Berkowitz, Schneider-Electric

TAM 1.2

09:25

Infrared and AI Assisted Asset Performance Management (APM)

Alex Levinzon, Angelo Rizzo, John Nam,
Richard Harada
, Systems with Intelligence, Canada

TAM 1.3

09:50

החלפת מסדרי מ"ג ראשיים במתקן חיוני

Main MV Switchgear Board Replacement in Critical Infrastructure

Elad Goldstein, Nir Fadlon, Moti Cohen, Arthur Shoihet, NRCN

שנאי מתח כגורם לתופעת פרו-רזוננס ברשת מתח גבוה

The PT as a Cause of Ferro-Resonance Phenomenon in MV Network

Dr. Maxim Shalomygin, Israel Electric Co.

TAM 1.4

10:15

TAM 1.5

10:40

TAM 2

 

Dan

Tarshish
A

אגירת אנרגיה

Energy Storage

Chair: Oded Agmon

מסלול: אנרגיה מתחדשת

TAM 2.1

09:00

מצברי ליתיום ואגירת אנרגיה

Lithium-Ion & Energy Storage

Zvika Turteltove, Unirom

מתקני אנרגיה סולאריים משולבי אגירה

PV & Energy Storage (Energy Suite)

Avi Yofer, Inter PV (Inter Plus)

TAM 2.2

09:25

Concept of Using Energy Storage

for Profitable Ancillary Services

 

Aki Leinonen, Merus Power, Finland

TAM 2.3

09:50

TAM 2.4

10:15

מגמות בהערכת ביצועים של סוללות ליתיום

במערכות אגירת אנרגיה

Trends in Evaluating Li-Ion Battery in Hybrid Energy Systems

Yaron Binder, SolarEdge Critical Power

אגירת אנרגיה בחברת החשמל לישראל

Energy Storage at the Israel Electric Company

Neta Cohen, Israel Electric Co.

TAM 2.5

10:40

TAM 3

Herods Boutique
 

Kings

בדיקות ומדידות

Testing & Measurements

Chair: Yitzhak Bracha

מסלול: בדיקות ומדידות

TAM 3.1

09:00

סוגיות בבדיקת מערכות אגירת אנרגיה

Issues in Testing Energy Storage Systems

Abraham Yaniv, Consulting Engineer, ORT Braude College

TAM 3.2

09:25

בדיקות עמדות טעינה בהתאם לתצורות חיבור ודגשים

בהתאם לתקני IEC


Guy Rath, Rath Engineering Service

TAM 3.3

09:50

מערכת ניטור מצב הבידוד של מבדדי שנאי הספק למתח עליון ועל באופן רציף

Online Power Transformer Bushing Monitoring System

Doron Oved, Israel Electric Co.

TAM 3.4

10:15

תביעות משפטיות בעקבות האחריות המקצועית של בודקי החשמל

Professional Responsibility Lawsuits of The Electrical Testers

Chaim Kraushar, Chaim Kraushar Electrical Eng.

TAM 3.5

10:40

רב שיח עם הבודקים על נושאים אקטואליים

TAM4

 

Dan Eilat

Coral

תחבורה חשמלית

Electrical Transportation

Chair: Nimrod Kafri

 מסלול: תחבורה חשמלית

TAM 4.1

09:00

השפעות חשמול מסילות על הסביבה

Electrical Effects of Rails on the Environment

Nissim Chaviv, Netivei Israel

Dry Type Transformers

Dr. Carlos Garcia, TMC Transformers, Italy

TAM 4.2

09:25

TAM 4.3

09:50

פרויקט רכבת קלה נופית

Nofit Light Rail

Boris Slobitker, Israel Electric Co

שיטת ההזנה של פרויקט המטרו בגוש דן:

עקרונות, חלופות ופתרונות

Power Supply to the Metro Project: Concept, Alternatives and Solutions

Michael Rotnitsky, Yanai Electrical Engineering

TAM 4.4

10:15

TAM 4.5

10:40

Technological Breakthroughs in Modern Rail Transportation

Antonis Antonatos, Artela, Greece

בקרה תעשייתית מתקדמת

Advanced Industrial Controls

Chair: Tsur Segal

מסלול: תפעול ותחזוקה

TAM 5

Herods Boutique
 

Kings C

עתיד האוטומציה

Future of Automation

Yaniv Ben Moha, Siemens

TAM 5.2

09:25

The New Generation in Smart Facility Management

הדור החדש בניהול מבנים חכמים

Maya Menasherov, Afcon SWS

Digital Transformation in Nesher Plant - Separate IT form OT

טרנספורמציה דיגיטלית במפעל נשר רמלה - הפרדת רשת תפעולית ממנהלתית

Gilad Doctori, Nesher

TAM 5.4

10:15

גישה מתקדמת וחדישה לזיהוי כשל בעזרת ניתוח סאונד

Advanced Approach to Faults Detection Using Sound Analysis

Yigal Goweta, Scadasudo

TAM 5.5

10:40

הדור הבא לייעול וניהול מערכות ותשתיות חשמל -  
HMI SCADA

Next Generation HMI SCADA

Hertzel Perry

GeneraL Engineers

TAM 5.3

09:50

TAM 5.1

09:00

חידושים בתאורה

Lighting Innovations

Chair: Yossef Meiri

מסלול: כללי

TAM 6

 

Dan

Tarshish
B

TAM 6.1

09:00

מערכות תאורה וחשמל עירוניות בעידן החדש

Lighting and Electrical Systems in the Modern City

Michael Lidsky, Jerusalem Municipality

TAM 6.2

09:25

תאורת מרכולים

Retail Lighting – Supermarkets

Eyal Menashe, U. Doman - Electric Eng

עדכונים במפרט תאורת לד משרד הבינוי והשיכון

New Ministry of Construction and Housing LED Requirements

Alex Goldin, GoldinLight Lighting Engineering.

TAM 6.3

09:50

מבט חדש על תאורה עירונית מקושרת

Connecting To a City's Spirit - A Different Side Of Connected Lighting

Ian Rubin, Signify

TAM 6.4

10:15

TAM 6.5

10:40

השפעת תאורה טבעית בתכנון תאורה אדריכלי לתחנות תת קרקעיות

Natural Light's Impact on Underground Station Lighting Design

Yara Abu Hatoum Qupty, Topaz

הסמכה, שירות ותחזוקת מערכות

Certification, Service & Maintenance of Systems

Chair: Meir Brill

מסלול: מיזוג אויר ואוורור

TAM 7.1.1

09:00

תהליך ההסמכה (Commissioning) לתקן  202, דוגמאות לבקרת התכנון בהתאמה לדרישות

The Commissioning Process- Standard 202 & Review Design to Requirements

Ram Havron, Electra

TAM 7.1.2

09:25

שימוש בתקנים בשלבי הקמת מתקני מיזוג   אוויר

Codes Implementation at Design and Execution of 
HVAC Projects

Anatoly Lifshits, Electra M&E

TAM 7.1.3

09:50

TAM 7.1.4

09:50

מתודולוגיות השירות של יצרני צ'ילרים ויישומן בפועל

Service Methodologies of Chillers Manufacturers and their Actual Application

Yoav Shreiber, C.I.Tech

TAM 7.1.4

10:15

TAM 7.1.5

10:40

Commissioning Process – the Right Method to Accomplish Project Goals

Andrés Sepúlveda, DRC of the XIV Europe Region of ASHRAE

TAM 7.1 

Dan
Blue A

11:00     Coffe break in the Exhibit areas                                                            הפסקת קפה בשטחי התערוכה 

 :11:00

Plenary Session 6

Herods Boutique,

Kings

11:30

תשתיות לתחבורה חשמלית

Infrastructure for Electrical Transportation

Chair: Dr. Dan Weinstock
 

השפעת המעבר לרכב חשמלי על מערכת החשמל

ד"ר נורית גל, ברק רשף, מומחים עצמאים

התארגנות חברת החשמל לקליטת מתחמי טעינת רכבים חשמליים

משה כהן, מנהל אגף רשת ירושלים והנגב, חברת החשמל

דיון פתוח

בהשתתפות המרצים ו-: מיכל אבגנים, מנהלת אגף להסדרת עיסוקים, משרד הכלכלה, איגור סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל ברשות החשמל, ד"ר גדעון פרידמן, מדען ראשי משרד האנרגיה, אביהו פינס, מנכ"ל אביאם מערכות, איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות  אנרגיה ירוקה לישראל, שרונה הרשקו, מנהלת מינהל בינוי ותשתית, עיריית ת"א,  טל רכס, סמנכ"ל אפקון תחבורה חשמלית

Plenary Session 7

Dan
Tarshish A
,

11:30

הגנת סייבר לתשתיות קריטיות

Cyber Protection for Critical Infrastructure

Chair: Emanuel Marynko

           
                אתגר הסייבר בעידן החשמל העתידי

יוסי שנק, יועץ בכיר

               נטור המתקן והמפתח להכרעת תוקפי הסייבר – כיצד עושים זאת

ישי שפרן, יאני - חברה להנדסת חשמל

               כיצד תנצלו את דרישות הרגולציה להשגת הגנת סייבר מקסימלית

דני לקר, מנהל אגף ביטחון מים חירום וסייבר רשות המים

דיון פתוח

בהשתתפות המרצים

Data Centers

Chair:  Shimon Katz

מסלול: מיזוג אוויר ואוורור

TAM 7.2.1

11:30

מערכות מיזוג אויר גבוהה בזריקה אופקית ישירה למרכזי מחשוב

High Efficiency Cooling Systems with Horizontal Flow for DC

Yossi Dayan, APC by Schneider - Electric

TAM 7.2.2

11:55

חוות שרתים מודולריות בבניה טרומית - הקמה תוך חודשים ספורים במקום שנים

Building a Best Practices Pre-Fabricated Data Center within Months Instead of Years

Yigal Schneider, Alexander Schneider

TAM 7.2.3

12:20

TAM 7.2.4

12:45

Data Center Myths & Misconceptions

Scott Roots, Uptime Institute, United Kingdom

13:00 – 14:00     Lunch in the Exhibit areas                                                                ארוחת צהריים בשטחי התערכה      

14:00-13:00

TAM 7.2 

Dan
Blue A

bottom of page