אנשים

יפתח רון-טל
יפתח רון-טל

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל

אברהם מנשה
אברהם מנשה

סגן יו"ר כינוס חשמל ואנרגיה 2019

אמיל קויפמן
אמיל קויפמן

נשיא התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

מיכאל ביקסון
מיכאל ביקסון

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה

רפי כהן
רפי כהן

סגן יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

עמנואל מרינקו
עמנואל מרינקו

סגן יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

איגור אהרונוביץ
איגור אהרונוביץ

חברת החשמל לישראל | יו"ר מסלול ניהול אנרגיה ורגולציה

דוד בר-עקיבא
דוד בר-עקיבא

יו"ר כינוס חשמל ואנרגיה 2019

ד"ר אהרון בר-דב
ד"ר אהרון בר-דב

בר-דב הנדסה וניהול