top of page

ארכיון - חשמל 2017 Archive - Electricity

 

מושב TAM 3

בדיקות ומדידות - Testing and Measurement

Thursday | 9.11.2017 | 9:00

TAM 3.1

בדיקת מתקן פוטו וולטאי במתח נמוך

Yosef Shahbari

Shahbari Engineering

Israel

בעל תואר ראשון Bsc בהנדסת חשמל.

בוגר פקולטה להנדסת חשמל בטכניון 1988.

מאז עסק בתחום החשמל. בהתחלה כמהנדס ביצוע בחברה קבלנית לעבודות חשמל, אחר כך עבר למשרד פיקוח שבציע פיקוח על עבודות חשמל וקרוב ל- 20 שנה משמש כמהנדס חשמל בודק מתקנים.

תקציר

ההרצאה תדון במתכונת הבדיקה של מערכת פוטו וולטאית, המחוברת למערך אספקה במתח נמוך.

המרצה יציג את הלקחים העיקריים מניסיונו של בדיקת מערכות רבות ויעלה לדיון סוגיות המחייבות הסדרה. במתקנים פוטו וולטאיים חסרים הנחיות לבדיקות חשמל וכל בודק מבצע את הבדיקות שלו בצורה שונה ולכן:

יש להסדיר את הדברים הבסיסיים שהבודק חייב לבדוק אותם והם חייבים להירשם בדו"ח הבדיקה שלו.

קיימות בעיות שמחייבות הסדרה כולל הקביעה האם בדיקת פתרונן הן באחריות בודק החשמל או לאו.

ההרצאה תכלול שני חלקים עיקריים:

 • הצגת תהליך בדיקת מתקן פוטו וולטאי כולל התייחסות לפנלים ,ממירים , כבלים , לוחות חשמל, ממסרי פחת ושיטת הארקה.

 • בעיות שנתקל בהם בודק החשמל בשטח בזמן בדיקת מתקן פוטו וולטאי.

TAM 3.2

שלבים עיקריים בבדיקת מיתקן חשמל פוטו וולטאי במתח גבוה

Aharon Eframov

Independent Test Engineer

Israel

אהרון יפרמוב, מהנדס חשמל, בעל תואר שני משנת 1993, בעל רישיון "חשמלאי בודק סוג 3".

עד שנת 2015 עבד בחברות " דלקיה", "אלקו", "Belectric Israel" במגוון תפקידים כמהנדס חשמל ומנהל פרוייקטים.

משנת 2015 - מהנדס חשמל עצמאי. תחומי העיסוק העיקריים: בדיקות, יעוץ ופיקוח על תכנון וביצוע מתקני חשמל.

תקציר

מערכות פוטו וולטאיות בגודל בינוני (בהספק שמעל 50 קו"ט), המחוברות למערכת אספקת החשמל במתח גבוה, הן מערכות מורכבות שבדיקתן מתבססת בעיקר על הנחיות מינהל החשמל ברשות החשמל, נהלים של חברת החשמל , דרישות התקנים הבינלאומיים המתאימים ועל ניסיון שנצבר מבדיקות של מערכות מסוג זה.

בהרצאה תובא סקירה של השלבים העיקריים בבדיקת המערכות האמורות:

 • בדיקת תכניות המתקן והתאמת הציוד לתקנים הרלוונטיים.

 • בדיקת ההתאמה של מתקן ה-PV לדרישות התקן IEC 60364-7-712 ולהנחיות מנהל החשמל ברשות החשמל.

 • בדיקת הבדדה בצד מ"נ.

 • בדיקת טיב הארקה.

 • בדיקת שנאים והתאמתם לתקן 60076.IEC

 • בדיקת כבלים מ"ג לפי תקן 60502-4 IEC

 • בדיקת מסדר מ"ג ומ"נ בחדר חשמל הראשי כולל בדיקת ההתאמה של חדר חשמל להנחיות חח"י לבניית תחט"פים פנימיים וחיצוניים.

 • בדיקת הגנות במסדר הראשי מ"ג.

 • הפעלת המתקן ובדיקות חשמליות של שירותי התחנה.

 • בדיקת תפקוד ההגנות בתאום עם הפיקוח המחוזי של חח"י, כולל בדיקת תפקוד המפסקים בשליטה מרחוק.

TAM 3.3

מורכבות ומקצועיות בדיקת המתקן החשמלי בעידן החדש בחברת החשמל

Lior Bercovitz

IEC

Israel

מנהל מחלקת צרכנים טכנית במחוז ירושלים חברת החשמל, מהנדס חשמל ובודק סוג 3.

תקציר

החשמל הוא מצרך בסיסי והכרחי משמש כיסוד לפעילות במגזרי המשק ובכל בית בישראל . חברת החשמל מבצעת בדיקת המתקן החשמלי לפני הפעלתו הראשונה , לאחר שינוי יסודי במתקן , במקרי חשמול וכדומה. מטרת הבדיקות לוודא את תקינות המתקן ובטיחות המשתמש בו, למנוע סכנה בטיחותית , לספק חשמל אמין וסדיר ולמנוע הפרעות ללקוחות אחרים הניזונים מהרשת . מתקן שאינו תקין עלול להוות סכנת חיים!

בודקי המתקנים של חברת החשמל מבצעים בדיקות בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, כללי ונהלי חברת החשמל, אמות המידה, חוקים ותקנות נוספים אשר להם נגיעה למתקני החשמל. רווחת החיים, הקדמה הטכנולוגית והקצב המהיר של שינויים והתפתחויות בתחום החשמל ומוצריו הובילו למתקני חשמל, גדולים יותר, מורכבים יותר ומתוחכמים יותר, דבר המצריך בודקי מתקן חכמים יותר, בעלי תודעת שירות גבוהה, בעלי ידע נרחב ויכולת למידה מהירה. בעבר הלא רחוק מרבית מתקני החשמל הביתיים והמסחריים היו פשוטים יחסית, לעומת זאת הבתים היום גדולים ומורכבים יותר , מאלצים את הבודק לבדוק מעגלים רבים יותר עם ציוד חשמלי רב ומגוון כדוגמת מזגני אוויר, מערכות חימום תת ריצפתי, סאונות, ג`קוזי ואף בריכות שחיה שלהם תקנות וכללים מורכבים יותר. מתקן החשמל הציבורי אשר בעבר כלל מספר בודד של מעגלים סופיים, הפך לגדול ומורכב בפרט בבניינים גבוהים ובבניינים רבי קומות. מתקנים אלו מכילים מערכות חשמל רבות, בעלות ייחודיות המחייבת תהליך בדיקה מיוחד ושונה בכפוף לתקנות והכללים, כדוגמת מעליות, גנרטור לאספקה חלופית ,משאבות הגברת לחץ מים, תאורת התמצאות, חדרי חשמל, לוח חיוני, אמצעי הגנה בפני חשמול וכיוצא בזה. בתים חכמים בהם מערכות חשמל ומערכות פיקוד רבות.

בעת האחרונה אלפי בתים ומתקני חשמל שונים הפכו ליצרני חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ובעיקר PV ,המתקן החשמלי השתנה באופן מהותי, על גגות הבתים הוקמו מיני תחנות יצור, שמשלבות חשמלDC עם חשמל AC , בעלות מערכות פיקוד הגנה וסנכרון שמצריכות בדיקה מקצועית שונה . בדיקות חיבורי מתח גבוה בהעדר התייחסות מתאימה בתקנות החשמל.

השימוש בציוד ומכשירי בדיקה מדויקים ומתוחכמים, השקת מערכות דיווח ופרוטוקולי בדיקה מתקדמים , אופן שמירת רשומות הבדיקה, כל אלו מחייבים תורה סדורה ואחידה לכלל הבודקים, שמקורה בעבודת מטה המשולבת עם ניסיון רב שנים של בודקים מהשטח.

הלקח מהניסיון הוא מקור החכמה והתבונה היא היכולת להעביר את מידת החכמה שנאגרה בין הבודקים, כאשר הלקוח בראש מעייננו.

במצגת אסקור חלק מתהליכים אלו.

bottom of page