top of page
רישום

ארכיון חשמל 2018 | מסלולים

"חשמל 2018", הכינוס השנתי ה-19 של התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל, התקיים בנובמבר 2018 באילת. הכינוס כלל 47 מושבים, מהכנסים ההנדסיים הגדולים בישראל. תוכנית הכינוס התחלקה לתשעה מסלולי תוכן שאפשרו בניית תוכנית מגוונת ועשירה תוך תשומת לב לתוכן הספציפי לכל תחום. ההשקעה הרבה של וועדת ההיגוי ויושבי הראש יחד עם תרומת המרצים, אפשרה למשתפים להרכיב באופן ידידותי תוכנית אישית של ההרצאות בהן יבקרו במהלך "חשמל 2018".

וועדת ההיגוי חילקה ל-9 מסלולי תוכן את התוכנית ההנדסית והטכנולוגית המגוונת אשר כוללת:

  • מושבים מקביליים (השנה מוצעים 33 מושבים מקביליים עם כ 150 הרצאות – משך הרצאה 25 דקות)

  • מושבי מליאה (השנה מוצעים 7 מושבי מליאה – משך מושב מליאה 90 דקות)

  • שתי סדנאות

  • שני שולחנות עגולים

  •  3 טקסים (פתיחה, הענקת תעודות ואותות וטקס נעילה)

למידע על המסלול - לחצו על שם המסלול מטה:

תפעול ותחזוקה.jpg

תפעול ותחזוקה

bottom of page