top of page

ארכיון - חשמל 2017 Archive - Electricity

 

מושב WPM 1

תאימות אלקטרו-מגנטית - Electromagnetic Compliance

 

Wednesday | 8.11.2017 | 16:30

 WPM 1.1

לקחים וקשיים ביישום חוק הקרינה

Jacob Meir
Medidot

Israel

משנת 1968  עד 1988 - שרות בקבע במגוון תפקידים טכניים  בין השאר ראש מדור גנרטורים ומפקד מעבדת מכשור לניסויים  – שחרור בדרגת סא"ל.

משנת 1988 - 2006 - ניהול חברת EMC  למדידות חשמל וקרינה. 

משנת 2001 - הקמת חברת מדידות מאיר בע"מ  העוסקת במדידות חשמל וקרינה אלקטרומגנטית, כולל  הערכות קרינה ממוחשבות, ייעוץ ומתן חוות דעת.

בודק קרינה מוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה – יותר מ 16 שנים.

ניסיון של יותר מ-29 שנים בביצוע מדידות חשמל וקרינה אלקטרומגנטית. ניסיון זה הינו בין היתר בביצוע מדידות קרינה, בדיקת תכניות חשמל , ביצוע סימולציות ממוחשבות, הכנת דוחות סיכוני קרינה וטיפול מול המשרד להגנת הסביבה לקבלת היתרים. חברת מדידות בניהולי ביצעה מאות הערכות קרינה ממוחשבות בפרויקטים קטנים וגדולים.

תקציר

אני עוסק במדידות קרינה ומדידות חשמל משנת 1989 ומיישם את חוק הקרינה כבודק קרינה משנת 2007.

במצגת אתייחס לנושאים העיקריים הבאים:

 • מקורות קרינה גבוהים שלא תמיד בודקים אותם

 • נרמול קרינה

 • פיקוח עליון

 • בדיקות לקבלת היתר הפעלת מקור קרינה

 • פירים חשמליים

 • האנומליה בחוק הקרינה והיתרי הסוג

 • דוגמאות מעניינות להפחתת קרינה

WPM 1.2

 פתרונות מיגון קרינת אלמ"ג כתוצאה מתאימות אלקטרומגנטית תוך שימוש בחומרים חדשניים

Herzel Babila

Life Saver Radiation Solutions

Israel

2004-2006 הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה מכללת מוסינזון הוד השרון.

2010-2015 לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מהנדס חשמל זרם חזק באוניברסיטת אריאל.

עבודה וניסיון מקצועי:

2006-2009 בצבא סדיר, טכנאי תקשורת רחבת סרט, עבודה עם תדרי מיקרוגל ורדיו ,הרכבה תפעול ופיקוד על מערכות קשר בגזרת צפון, תוך תפעולם בשטחים בכל רחבי הארץ וגבולותיה.

2009-2010 בצבא קבע הטמעה, הדרכה ותפעול של מערכת קשר של תקשורת חדשה, שעוד לא נכנסה לאזרחות (אפיק רחב) במפקדת קשר של פיקוד צפון, עבודה עם חברות אזרחיות (אלביט, רפאל) וחברות צבאיות אחרות.

תקציר

 1. דוגמאות לאי תאימות אלמ"ג במערכת החשמל במבנה.

 2. התנהגות שדות האלמ"ג תוך השוואה בין התפשטות אופיינית להתפשטות כתוצאה מאי תאימות אלמ"ג.

 3. דרכי מיגון קרינה לשדות קונבנצינאלי.

 4. פתרונות מיגון קרינה כתוצאה מאי תאימות אלמ"ג.

א. אבחון הבעיה.

ב. טיפול במערכת החשמל לפתרון בעיית התאימות.

ג. שימוש בחומרים מתקדמים לחיפוי - הצגת חומרים מתקדמים וחדשניים.

ד. מאפייני החיפוי.

ההרצאה תלווה בדוגמאות של פרויקטים והדגמה של החומרים החדשניים ליישום הפתרון.

WPM 1.3

רשת תאורה עירונית על עמודי חברת החשמל כמקור ל"קרינה בלתי מייננת"

היבטים שונים ואפשרויות הפחתת רמות השדה המגנטי הנובע מהפעלת התאורה העירונית

Bruno Segal

Israel Electric Co.

Israel

נולד ברומניה, אי-שם אחרי אמצע המאה הקודמת.

לימודי תואר שני בהנדסת חשמל – מכון פוליטכני יאשי – רומניה

1986 – עליה לישראל

1987 עד היום – תפקידים שונים בחברת החשמל, מחוז דן: מתכנן רשת, ראש מדור מדור מאגרי מידע ממוחשב, ומ-2001 עד היום – רמ"ד תכנון תחנות טרנספורמציה, ובתפקיד זה אחראי על תכנון תשתית השנאה של כל הבנייה החדש במחוז.

בתחום שדות אלקטרומגנטיים ("קרינה" אלקטרומגנטית"):

 • 2003 – 2016 – מרכז הטיפול במחוז דן בהפחתת שדות מגנטיים מרשת החשמל. במסגרת תפקיד זה טיפל בעשרות רבות של תלונות/ מקרים מיוחדים  בעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל.

 • העברת קורסים בבית הספר של חברת החשמל בנושא הפחתת רמות שדות מגנטיים מרשת החשמל

 • העברת קורסים באותו נושא במכון טכנולוגי חולון במסגרת שת"פ בין מחוז דן ו-HIT להעברת ידע מעשי לסטודנטים שבשנה האחרונה.

רשיונות והיתרים בתחום: חשמלאי מהנדס והיתר למתן שרות בתחום ELF בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת. 

תקציר

בהרצאה נציג בעיה לא מספיק מוכרת, הנובעת מסיבוכיות השילוב של רשת התאורה עירונית בתוך רשת מתח נמוך של חברת החשמל, הבנויה לאורך רחובות יישובי ישראל. שילוב זה מתאפיין לא רק בשימוש באותם עמודי תמך עבור רשת התאורה ועבור רשת חברת החשמל, אלא גם, מסיבות היסטוריות, בשימוש משותף של אותו מוליך של ה"אפס" עבור שתי הרשתות.

דוגמה של רשת תאורה משולבת מתחת לרשת חלוקה של חברת החשמל, כאשר מוליך ה"0" של רשת חברת החשמל משמש גם כ"0" של רשת התאורה.

ההרצאה תסקור את נושא אחריות על הרשת תאורה עירונית (עירייה או חברת החשמל?). בגלל שלאחרונה התרבו מקרים של תלונות ספציפיות כלפי תאורת הרחובות, כי לא פעם המדידות של שדה מגנטי הצביעו על עלייה משמעותית של רמות השדה המגנטי שנמדד בתוך הבתים הקרובים לרשת, מיד לאחר הדלקת תאורת רחובות. לעתים, עורכי המדידות נוכחו לדעת, שלפני הדלקת התאורה רמות צפיפות שטף המגנטי היו נמוכות מאוד, ורק לאח הדלקת התאורה, ערכי צפיפות שטף המגנטי עלו עד פי 2 ויותר לעומת הערכים שקדמו להדלקת התאורה. כמובן שכל אחד משני הגורמים המפעילים : חברת החשמל והעיריה הצביעו אחת על השניה כגורם האחראי על הטיפול הדרוש במטרת להפחית את השדה המגנטי לרמות הצפויות במצב רגיל.

בהמשך ההרצאה נציג את ההשלכות של "השיתוף" הטכני הזה עבור שני הרשתות, מבחינת תפעולית ובוודאי מבחינת יצירת שדות מגנטיים לא צפויים בבתים סמוכים. כאן יוצג איך משפיע שימוש ב"0" של רשת החלוקה גם כ"0" של מאור הרחובות, ובאיזה מצבים הבעיה עלולה להיות בעיה מובנית, שלא ניתן לטיפול באמצעים פשוטים, ויש צורך בטיפול "דרסטי" יותר.

בהמשך ההרצאה יהיה התייחסות לסוגית חיבור בין האפסים של רשתות חלוקה שונות, השייכות לשנאים שונים, והפרדוקס שנוצר משילוב שתי הרשתות: החיבור בין האפסים השייך לרשתות שונות, שאולי רצוי, בנסיבות מסוימות, לפרקו ע"מ לפתור בעיית שדות מגנטיים שרמתם עלה על הצפוי, אבל הדבר לא ניתן לביצוע בגלל הצורך להבטיח רציפות האפס של רשת התאורה.

בסוף ההרצאה יינתנו מספר אפשרויות לטיפול ברשת המאור, ע"מ למנוע עלייה ברמות השדה המגנטי מעבר לצפוי במצב רגיל.

WPM 1.4

קרינה אלקטרומגנטית ושדות אלמ"ג ממערכות ייצור של אנרגיה מתחדשת

Prof. Moti Haredim

Holon Institute of Technology HIT

Israel

Prof. Moti Haredim Head of School of Advanced Studies Faculty of Engineering Responsible for locating faculty members and recruiting students for special projects

בעל תואר דוקטור למדעים מהטכניון – חיפה. תחומי המחקר של פרופ. חרדים הינם מוליכים למחצה, פוטוניקה של מיקרוגלים, שיטות חישוביות באלקטרומגנטיות ומערכות תקשורת אנלוגית. פרופ. חרדים הצטרף למחלקה להנדסת תקשורת בשנת 1994 ומשנת 2000 הוא מכהן כראש מחלקה. ד"ר חרדים הינו אחראי להקמת התשתית למחקר ניסיוני במרכז המחקר להנדסת תקשורת קוונטית RCQCE)). המחקר הניסיוני יתמקד בשלב זה בפיתוח ננו-טכנולוגיה של דגמי מוליכים למחצה בעלי תכונות איזוטופיות מיוחדות. ננו-מבנים אלה ישמשו כבסיס לפיתוח התקנים לתקשורת ומיחשוב קוונטי

תקציר

עד כה נמדדו רמות הקרינה ושטף שדה מגנטי המופצים ממתקני אנרגיה רגילים כמו שנאים, לוחות חשמל, מערכות אל-פסק וגנרטורים. ההרצאה תציג את רמות הקרינה ושטף השדה המגנטי המופצים ממערכות אנרגיה מתחדשת כמו תאים פוטו וולטאים והמערכות הנלוות שלהם, תחנות רוח לייצור חשמל, אנרגיה שאובה ותמסורת מיקרוגל מהחלל אל האדמה המופקת מאנרגיה השמש. ההרצאה מבוססת על מדידות בפועל ועל סימולציות מחשביות.

ההרצאה תציג את היתרונות של מערכות אנרגיה מתחדשת גם בהיבט הקרינה שכן מרבית המערכות מפיצות אנרגיה מוקרנת מועטה ביותר.

WPM 1.5

The Radiation from Wi.Fi. Access Point and Cellular Repeaters – Is it Safe within Education Institute?

Abstract

Low Power cellular repeaters and Wi.Fi Access Point (AP) transmitters are seldom found within education institutes in Israel (kindergarten up to high schools). These low-power transmitters have similar characteristics: TX power less than 1W (less than 30dBm), similar frequency range. Omnidirectional antennas installed in-door near or on the ceilings.

For some non-logical reason there is a fear in Israel to allow installation of such micro-transmitters within education institutes in Israel (kindergarten up to high schools). Concerned parents and municipal authorities prevent due to "radiophobia" installation of these low-power TXs.

The undersigned has gained experience in radiation measurements from such radiation sources. The measurement results are all the same – The radiation is so low that broadband radiation monitors are not sensitive enough for measuring it thus only narrow band measurement set (Spectrum analyzer and antenna) can be used to determine the quantity of the radiation strength and to allow comparison with the international exposure limits.

It was found that the radiation of which students are exposed to is less than 1% of the "Precautionary Principal" radiation level recommended by the Israel Environmental Protection Ministry. The question whether this radiation is safe or not is thus self-answered

Moshe Netzer

EMC Engineering and Safety
Israel

משה הנו מוסמך הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, חיפה, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

עבד ברפאל – פיתוח מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מאז אפריל 1976 (35 שנה) ופרש בינואר 2011 כדי לנהל ולפתח את חברתו "הנדסת תאימות ובטיחות בע"מ". כיום משמש כמנכ"ל החברה העוסקת בתחומים של תאימות אלמ"ג קלאסית, קרינה בלתי מייננת ומניעת סיכוני חשמל סטטי. החברה מעסיקה 10 מומחים.

מוסמך כ"מהנדס מומחה" על ידי iNARTE – International Association of Radio and Telecommunication Engineers, חבר בהתאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל, חבר בכיר Senior Member)) בארגון מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הבין לאומי IEEE. משנת 2002 ועד 2014 שימש בתפקיד יושב ראש קבוצת התאימות האלקטרומגנטית של IEEEבישראל. כיום משמש כיו"ר חוג התאימות בהתאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה.

בכנס התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל SEEEI בנובמבר 2011 הוענקה לו תעודת "עמית כבוד" בהתאגדות כאות הוקרה והערכה על תרומתו רמת השנים בקידום נושא התאימות האלמ"ג וסיכוני קרינה בלתי מייננת בארץ ובעולם.

התפרסם כמומחה בעל שם בינלאומי בשני תחומים: בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת ופיקוח על חשמל סטטי, בעיקר בהקשר של מערכות חימוש, חנ"ם, הודפים ופירוטכניקה. פרסם כ- 70 מאמרים ו- 5 ספרים בתחומי מומחיותו

bottom of page